Duathlon Energy Triathlon Energy Energy Meeting MTB Energy Run Energy Energy Events

GNIEWINO DUATHLON ENERGY 2019

I. ORGANIZATORZY
1. Energy Events Sp z o.o. Sp. k.
2. Energy Events Sp. z o.o.
3. Fundacja IDEA - Innowacja dla Edukacji i Aktywności
4. Polski Związek Triathlonu  

II. CEL
1. Wyłonienie mistrzów Polski Elity, U23 oraz Age Group w duathlonie na dystansie standard
2. Upowszechnienie duathlonu jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
3. Promocja miasta i gminy Gniewino oraz powiatu wejherowskiego, a także województwa pomorskiego.
4. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i powiatu.
 

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 22.09.2019 (sobota i niedziela)
2. Start i strefa zmian znajdować się będzie przy hotelu Mistral Sport w Gniewinie.
3. Meta, strefa finiszera znajdować się będą na terenie hotelu Mistral Sport w Gniewinie.
4. Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie hotelu Mistral Sport w Gniewinie.
 

IV. PROGRAM IMPREZY
1. Szczegółowy program imprezy znajduje się w dziale Program imprezy
2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.
 

V. DYSTANS I TRASA
1. Impreza zostanie rozegrana zostanie na dystansie STARNARD.
2. Bieg I na dystansie 10 km
3. Rower na dystansie 40 km. Trasa płaska. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji z draftingiem dla zawodników PRO, natomiast dla zawodników Age Group bez draftingu! W kategorii PRO nie są dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.
4. Bieg II – 5 km. Oznaczenia trasy biegowej co 1km. Pomiar trasy GPS.
 

VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Hotelu Mistral Sport w Gniewinie.
2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone w dziale Program imprezy
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę startową z oświadczeniem o starcie z własnej woli, dokumenty będą dostępne w systemie rejestracji na zawody DUATHLON ENERGY 2019.
 

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana oraz napoje izotoniczne.
 

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu, mety oraz w strafie zmian.
 

IX. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na potrzeby klasyfikacji cyklu Duathlon Energy 2019 (decyduje rok urodzenia)
K1, M1 (18-29 lat)
K2, M2 (30-39 lat)
K3, M3 (40-49 lat)
K4, M4 (50-59 lat)
K5, M5 (60 lat i więcej)

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na potrzeby Mistrzostw Polski w duathlonie na dystansie STANDARD

Kategorie w wyścigu PRO (bez draftingu):
U23 PRO M, U23 PRO K

Kategorie w wyściugu Age Group (bez draftingu):

OPEN K, OPEN M**
KAG1, MAG1 (18 - 19 lat)
KAG2, MAG2 (20 - 24 lat)
KAG3, MAG3 (25 - 29 lat)
KAG4, MAG4 (30 - 34 lat)
KAG5, MAG5 (35 - 39 lat)
KAG6, MAG6 (40 - 44 lat)
KAG7, MAG7 (45 - 49 lat)
KAG8, MAG8 (50 - 54 lat, w przypadku Kobiet 50 i więcej lat)
MAG9 (55 - 59 lat)
MAG10 (60 - 64 lat)
MAG11 (65 lat i więcej)

**) - w związku z Uchwałą Zarządu PZTri i likwidacją wyścigu ELITY została utworzona kategoria OPEN K i M w wyścigu Age Group. Jeżeli w zawodach wystartuje zawodnik lub zawodniczka posiadająca licencję PRO będzie klasyfikowany wyłącznie w kategorii OPEN. Jeżeli miejsce na podium w kategorii OPEN zajmie zawodnik z Age Group, to w takim przypadku będzie się dublował ze zwoją kategorią wiekową. Czyli zawodnik Age Group zajmujący 2 miejsce OPEN otrzyma również nagrodę za 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej. 

 

2. Organizatorzy wspólnie z Polskim Związkiem Triathlonu zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych kategorii wiekowych jeżeli w każdej kategorii nie będzie zgłoszonych minimum 4 zawodników lub zawodniczek
 

XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii Mistrzostw Polski otrzymają pamiątkowe statuetki oraz medale Mistrzostw Polski w Duathlonie na dystansie STANDARD (złote, srebrne i brązowe).
2. W ramach kategorii OPEN dla zawodników Age Group nagrody dublują się, co oznacza, ze zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji OPEN otrzymuje nagrodę również za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.
3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.
 

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach DUATHLON ENERGY mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów.
2. Warunkiem startu w imprezie jest posiadanie licencji PZTri - rocznej lub jednodniowej ważnej w dniu imprezy. Okazanie ważnej licencji jest warunkiem odbioru pakietu startowego.
3. O statusie PRO danego zawodnika i możliwości startu w wyściu PRO (z draftingiem) decyduje posiadanie licencji PRO wydanej przez Polski Związek Triathlonu. Dodatkowo Polski Związek Triathlonu zastrzega sobie prawo do weryfikacji statusu PRO zawodników lub zaproszenie zawodników nie posiadających licnecji PRO do udziału w wyścigu.
4. Podczas odbioru pakietu zawodnicy do wyścigu ELITY muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych, stałą licencję PZTri oraz aktualne badania lekarskie.

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do DUATHLON ENERGY będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.DuathlonEnergy.pl . Wchodząc na stronę imprezy i klikając w menu ZGŁOSZENIA, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie.
3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni termin na uregulowanie opłaty startowej wynosi 24 godziny.
4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
9. Obowiązuje limit uczestników 400 osób.
10. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
11. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
12. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 15.09.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów.
13. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.
 

XV. WPISOWE
1. W zawodach DUATHLON ENERGY obowiązują opłaty startowe. Wysokość opłat podane jest w dziale Opłaty startowe
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.
3. Podczas rejestracji należy dokonać płatności online przez system PayU.
4. Zawodnik ma prawo odsprzedać swój pakiet startowy innej osobie najpóźniej 14 dni przed startem imprezy. Informację taką należy przesłać poprzez system zgłoszeniowy do organizatora podając imię, nazwisko i rok urodzenia osoby przejmującej pakiet. Opłata administracyjna w wysokości 20 pln jest pobierana od zawodnika przejmującego pakiet startowy.
5. W przypadku zgłoszeń po 1 września 2019 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
8. W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona w całości na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.
 

XVI. DEPOZYT
1. Depozyt dla Uczestników znajdować się będzie w pobliżu wejścia do strefy zmian oznakowanym miejscu. Odbiór rzeczy z depozytu przy wejściu do strefy zmian.
2. Depozyt czynny będzie w dniu Imprezy w godzinach określonych w Programie imprezy.
3. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone naklejką z numerem startowym. Worki oraz naklejki dostarcza Organizator w pakiecie startowym.
4. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
5. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
6. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
7. Rzeczy nie odebrane z depozytu trafią do magazynu organizatora. Ich odbiór będzie możliwy osobiście po umówieniu się z organizatorem lub poprzez przesłanie przesyłką kurierską na koszt uczestnika.
 

XVII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów
 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 

XIX. PROTEST I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Protesty dotyczące wyników i spraw związanych z rywalizacją sportową należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 minut licząc od przekroczenia linii mety przez ostatniego zawodnika danego wyścigu (PRO, AG) do biura zawodów. Biuro zawodów przyjmuje wyłącznie protesty w formie pisemnej. Złożenie protestu dotyczącego wyniku i rywalizaji sportowej wiąże się z koniecznością wpłaty gotówką kaucji w wysokości 100 pln. Protesty rozpartuje komisja odwoławcza składająca się z Sędziego głównego zawodów, przedstawiciela organizatora i przedstawiciela PZTri. Skład komisji odwoławczej zostanie podany podczas odprawy technicznej. Protesty bez wpłaty kaucji nie będą rozpatrywane. Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna i zamyka tryb odwoławczy dotyczący wyniku zawodów. W przypadku pozytywnego rozptrzenia protestu kaucja podlega natychmiastowemu zwrotowi, w przypadku oddalenia protestu kaucja przepada.
2. Wszelkie inne reklamacje nie dotyczące rywalizacji sportowej, a związane z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „DUATHLON ENERGY – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.
 

XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 9:30.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, pamiątkowy upominek, bon na posiłek po zawodach oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal i certyfikat
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe i czepki. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
11. W imprezie będą wymagane licencje PZTri.
12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Partner Tytularny Cyklu

Partner Mistrzostw Polski w duathlonie

Patron medialny cyklu

Patron medialny cyklu

Aktywni - Swim, Bike, Run